Ilmoittautuminen Roller Derby Suomi Cupiin kaudelle 2014 on avoinna

with No Comments

Ilmoittautuminen Roller Derby Suomi Cupiin kaudelle 2014 on avoinna

Roller Derby Suomi Cup on Roller Derby Finland ry:n hallinnoima kansallinen liiga, johon on osallistumisoikeus kaikilla RDF:n jäsenseuroilla.

RDF valitsee kaksi cupin päätuomaria, tilastovastaavan, puheenjohtajan ja tarvittavan määrän henkilöitä hoitamaan cupin hallinnointia. RDF vastaa cupin markkinoinnista, turnausten markkinointi on turnauksen järjestävän seuran vastuulla.

SUOMI CUPIIN OSALLISTUVAT JOUKKUEET JA DIVISIOONAJAKO

Cupiin ilmoittautuminen tapahtuu 1.6. – 30.7.2013. Ilmoittautuminen tapahtuu vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen siivola.raisa@gmail.com. Osallistujaseuran täytyy olla ilmoittautumishetkellä RDF ry:n jäsen ja seuralla täytyy olla taloudelliset resurssit järjestää yksi kotiturnaus vuonna 2014. Jako cup- ja divisioonapaikkojen välillä tapahtuu edellisen kauden menestyksen perusteella.

Joukkueiden maksimimäärä cupiin on 8 ja minimimäärä 5. Jos joukkueita ilmoittautuu 4, järjestetään yhden viikonlopun kestävä SM-turnaus. Mikäli joukkueita ilmoittautuu kolme tai vähemmän, ei cupia järjestetä kyseisenä vuonna. Mikäli joukkueita ilmoittautuu yli 8, suoritetaan jako cupin ja 1. divisioonan välillä seuraavalla tavalla:

Jos joukkueita ilmoittautuu 9, jaetaan joukkueet kahteen divisioonaan: Cup ja 1. divisioona, kaavalla 5-4. Ykkösdivisioonaottelut pelataan Cupin yhteydessä. Kauden päätteeksi 1. divisioonan voittaja karsii cuppaikasta cupin viimeiseksi sijoittuneen joukkueen kanssa.

Jos cupiin ilmoittautuu 10 joukkuetta, jaetaan ne kahteen divisioonaan: cup ja 1. divisioona kaavalla 6-4. Ykkösdivisioonaottelut pelataan Cupin yhteydessä. Kauden päätteeksi 1. divisioonan voittaja karsii cuppaikasta cupin viimeiseksi sijoittuneen kanssa.

Jos liigaan ilmoittautuu 11 joukkuetta, jaetaan ne kaavalla 6-5. Kauden päätteeksi 1. divisioonan voittaja karsii cuppaikasta cupin viimeiseksi sijoittuneen kanssa.

Jos liigaan ilmoittautuu 12 joukkuetta, jaetaan ne kaavalla 6-6. Kauden päätteeksi 1. divisioonan voittaja karsii cuppaikasta cupin viimeiseksi sijoittuneen kanssa.

Uusien joukkueiden divisioonapaikka määräytyy ilmoittautumisjärjestyksessä. Roller Derby Finland tekee lopullisen päätöksen joukkueiden hyväksymisestä cupiin. Cupiin hyväksytyillä joukkueilla tulee olla vähintään kaksi toisistaan selkeästi erottuvaa peliasua.

Jokaisella joukkueella on yhtä monta koti- ja vieraspeliä siten, että turnauksen järjestävä joukkue on aina kotijoukkue. Mikäli pelejä on pariton määrä, parittoman ottelun kotiedun saavat edellisellä kaudella parhaiten sijoittuneet joukkueet.

PELIMUOTO

Pelataan yksinkertaisena sarjana turnausmuodossa, kuitenkin siten että yhdessä turnauksessa on vain yksi peli per joukkue. Yhdessä turnauksessa voi olla otteluita 1-4. Voitosta tulee 2 pistettä, tappiosta 0. Mikäli joukkue jättää saapumatta paikalle, tuomitaan ottelu päättyneeksi 250-0 paikalla olevan seuran hyväksi. Runkosarjan neljä parasta pääsevät lopputurnaukseen osallistuvien joukkueiden lukumäärän ollessa 6-8. Mikäli cupissa on 5 joukkuetta, finaaliturnauksessa ovat runkosarjan 1. ja 2. Mikäli divisioonassa on 4 joukkuetta, ei järjestetä finaalipeliä, vaan divisioonan runkosarjan ykkönen on divisioonan voittaja.

Kahden tai useamman joukkueen päätyessä tasapisteisiin, runkosarjan sijoitukset ratkaistaan järjestyksessä:

1. keskinäisten ottelujen pisteet

2. keskinäisten otteluiden piste-ero

3. keskinäisten otteluiden tehdyt pisteet

4. kaikkien otteluiden piste-ero,

5. kaikkien otteluiden tehdyt pisteet

6. arpa

Joukkueiden välinen järjestys ratkaistaan sijoitus kerallaan.

OTTELURANGAISTUKSET

Mahdollisista sääntöjen mukaisista ottelurangaistuksista päättää 14 vuorokauden kuluessa komitea, johon kuuluvat cupin päätuomarit, kyseisen ottelun päätuomari ja tilanteen todistaneet tuomarit. Tuomio kirjallisine perusteluineen annetaan rangaistulle pelaajalle ja hänen joukkueelleen. Rangaistulla pelaajalla on 14 vuorokautta aikaa tehdä tuomiosta kirjallinen valitus, joka käsitellään viikon kuluessa.

TURNAUKSET

Jokaisella joukkueella on vastuulla yhden turnauksen järjestäminen vuodessa. Mikäli tarvittavien turnausten määrä ei täsmää osallistuvien joukkueiden määrään, voi seura saada vapautuksen turnauksen järjestämisvastuusta, mutta ei kuitenkaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Lisäksi seuralle voidaan määrätä, seuran resurssien niin salliessa, kahden turnauksen järjestäminen yhden kauden aikana, mutta ei kuitenkaan niin, että jollain toisella osallistuvalla seuralla ei kyseisenä vuonna ole turnauksen järjestämisvastuuta. Järjestävällä seuralla on oikeus siirtää järjestämisvastuunsa toiselle seuralle, mikäli toinen seura on siihen halukas. Turnauksen markkinointivastuu on turnauksen järjestävällä seuralla.

Jokainen järjestävä seura sopii oman turnauksensa alkamisen turnaukseen osallistuvien joukkueiden kanssa siten, että kaikki turnaukset on pelattu lokakuun alkuun mennessä. Järjestävä seura vastaa tuomareista ja toimitsijoista.

Ottelut voidaan järjestää suljettuna tapahtumana tai yleisötapahtumana. Sääntöinä käytetään WFTDA:n uusimpia virallisia sääntöjä. Otteluita ei tarvitse järjestää seuran kotikaupungissa. Turnauksen järjestäjällä on oikeus vaihtaa turnauksen järjestysvuoroa toisen järjestävän tahon kanssa molempien suostumuksella. Turnauspäivä ja -kaupunki tulee olla selvillä 3 kuukautta ennen tapahtumapäivää. Turnauspäivän ja kaupungin ollessa selvillä, järjestävän seuran tulee ilmoittaa tämä cupista vastaaville, jonka jälkeen tieto laitetaan cupin verkkosivuille. Muutokset ovat sallittuja tämän jälkeen vain Force Majeure -tilanteissa.

Turnauksia ei saa järjestää peräkkäisinä viikkoina, elleivät osallistuvat seurat tätä yksimielisesti hyväksy. Cupin osallistuvien seurojen tulee lähettää lista kaikista liigavuoden tapahtumistaan sekä sovituista otteluistaan Facebookin Suomiderby-ryhmään ja pitää lista ajantasaisena. Järjestäjien tulee ottaa huomioon osallistuvien seurojen ennakkoon sovitut tapahtumat ja ottelut turnauspäivämäärää valitessaan. Päällekkäisyyksistä tulee keskustella suoraan ko. seuran kanssa. Järjestävällä seuralla on oikeus järjestää turnauksen yhteydessä myös muita otteluita ja oheistapahtumia.

Joukkueiden on ilmoitettava pelaava rosteri + 2 varapelaaja (14 + 2 pelaajaa) Viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoitusajan umpeuduttua rostereita saa muuttaa vain vastustajajoukkueen hyväksynnällä. Turnausten välillä on sallittua vaihtaa pelaajia. Finaaliturnauksen semifinaalissa loukkaantuneen pelaajan voi vaihtaa finaalia tai pronssiottelua varten varapelaajaan. Joukkueet kulkevat edustamansa seuran nimellä erottelematta A- ja B-joukkueita keskenään.

Samassa turnauksessa ei saa toimia NSO:na ja osallistuvan joukkueen pelaajana tai valmentajana. Saman kauden aikana ei saa toimia tuomarina ja cupiin osallistuvan joukkueen pelaajana tai valmentajana.

Tilastot on lähetettävä niistä vastaavalle kolmen päivän kuluessa turnauksen päättymisestä. Tilastot ja runkosarjan tilanne ovat nähtävillä nettisivuilla viimeistään seitsemän päivää turnauksesta. Ottelutulokset lähetetään euroderby.orgiin. Joukkueet sopivat keskenään, lähetetäänkö ottelutulokset A-, vai B-joukkueen nimissä.

Cupin voittaja pitää hallussaan kiertopalkintoa seuraavaan finaaliturnaukseen saakka.

Finaaliturnauksen järjestäjäseuran päättää Suomen Roller Derby ry:n hallitus, mutta kuitenkin niin, että samalla seuralla ei ole peräkkäisinä vuosina finaaliturnausta järjestettävänä. Mahdollinen karsintaottelu järjestetään finaaliturnauksen yhteydessä.

OTTELUOHJELMA

RDF julkaisee seuraavan vuoden otteluohjelman 31.8.